Έγκαυμα

Έγκαυμα ορίζεται η καταστροφή του δέρματος και ενδεχομένως των υποκείμενων ιστών. Τα εγκαύματα διαχωρίζονται σε θερμικά, χημικά και ηλεκτρικά. Ανάλογα με την έκταση σε βάθος διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

 • 1ου βαθμού (επιφανειακά μερικού πάχους): η βλάβη αφορά επιφανειακά την επιδερμίδα. Εμφανίζεται ερύθημα (κοκκίνισμα) το οποίο υποχωρεί σε λίγες ημέρες
 • 2ου βαθμού (βαθιά μερικού πάχους): η βλάβη εκτείνεται βαθύτερα στο δέρμα. Εμφανίζονται φυσαλίδες και προκαλεί αρκετό πόνο. Τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε 2-3 εβδομάδες
 • 3ου βαθμού (ολικού πάχους): η βλάβη αφορά ολόκληρο το πάχος του δέρματος. Εμφανίζουν γκρι ή μαύρη (περγαμηνοειδή) όψη και δεν προκαλούν πόνο καθώς έχουν καταστραφεί πλήρως οι νευρικές απολήξεις. Δεν επουλώνονται και χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης

Τα εγκαύματα και οι επακόλουθες ουλές που δημιουργούνται προκαλούν όχι μόνο αισθητική δυσμορφία αλλά και κινητικές δυσλειτουργίες. Η θεραπεία του εγκαύματος αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής και περιλαμβάνει:

 1. Συντηρητική θεραπεία: αφορά κυρίως εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού, όπου κάθε 2-3 ημέρες πραγματοποιείται περιποίηση και αλλαγή της εγκαυματικής περιοχής με αντισηπτικά διαλύματα και επουλωτικές αλοιφές
 2. Χειρουργική θεραπεία: αφορά εγκαύματα 3ου βαθμού όπου αρχικά γίνεται χειρουργικός καθαρισμός της εγκαυματικής περιοχής και κατόπιν κάλυψη με δερματικά μοσχεύματα

Οι ουλές που μπορεί να δημιουργηθούν είναι κόκκινες και υπερτροφικές προκαλώντας έντονη δυσφορία, επηρεάζοντας την καθημερινότητα του ασθενούς. Στη σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική υπάρχουν αρκετές θεραπείες ικανές να βελτιώσουν σημαντικά την όψη των μετεγκαυματικών ουλών, όπως:

 • Τοπική έγχυση διαλύματος κορτιζόνης
 • Χρήση επουλωτικών αλοιφών
 • Τοποθέτηση ειδικών φύλλων σιλικόνης
 • Χρήση ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων
 • Χειρουργική εκτομή και αποκατάσταση περιορισμένης έκτασης ουλών
 • Χρήση laser

Κλείστε ραντεβού →

Άλλες Θεραπείες