Ανόρθωση Μηρών

Η ανόρθωση μηρών είναι μια επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος και του λίπους από την εσωτερική επιφάνεια των μηρών. Κύριες αιτίες είναι η χαλάρωση και ραγάδες καθώς και μετά από μεγάλη απώλεια βάρους. Η άσκηση και η διατροφή δεν μπορούν να αναστρέψουν αυτή τη δυσμορφία.

Πριν την επέμβαση

Η κλινική εξέταση καθώς και η λήψη του ιστορικού και η επιθυμία του/της ασθενούς θα μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε την κατάλληλη τεχνική έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σημαντική κρίνεται η διακοπή του καπνίσματος και η λήψη διατροφικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία (όπως η ασπιρίνη και ορισμένα διατροφικά και βιταμινούχα σκευάσματα). Πριν την επέμβαση πραγματοποιείται πλήρης Αιματολογικός, Καρδιολογικός και Ακτινολογικός έλεγχος.

Τεχνική

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 2-3 ώρες.

Η τομή γίνεται στην φυσιολογική πτυχή του δέρματος στην περιοχή του ριζομηρίου και κατόπιν αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος και του λίπους. Συνήθως η ανόρθωση των μηρών συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση επιτυγχάνοντας καλύτερο περίγραμμα και αισθητικό αποτέλεσμα. Στο τέλος το τραύμα συρράπτεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ουλή να κρύβεται στο εσώρουχο και να μην είναι εμφανής.

Μετά την επέμβαση

  • Ο/η ασθενής εξέρχεται από τη Κλινική την επόμενη ημέρα
  • Θα φέρετε σωληνάκια παροχετεύσεων τα οποία αφαιρούνται μετά από 2-3 ημέρες
  • Τα ράμματα δεν αφαιρούνται γιατί είναι απορροφήσιμα
  • Φοράτε ειδικό ελαστικό κορσέ για περίπου ένα μήνα
  • Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση θα νιώθετε πίεση στην περιοχή της επέμβασης και η κινητικότητά σας θα είναι περιορισμένη
  • Επιστρέφετε στην εργασία σας μετά από περίπου 5-7 ημέρες
  • Συνιστάται αποφυγή άσκησης για περίπου ένα μήνα
  • Πιθανές επιπλοκές είναι η αιμορραγία, η συλλογή υγρού, η επιμόλυνση και η δημιουργία υπερτροφικής ουλής

Η ανόρθωση των μηρών σε συνδυασμό με τη λιποαναρρόφηση βελτιώνουν σημαντικά το περίγραμμα των μηρών προσδίδοντας ένα νεανικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Κλείστε ραντεβού →

Άλλες Θεραπείες