3D Απεικόνιση και Προσομοίωση

H Μονάδα Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan, όπου ο Δρ. Γεώργιος Παπανικολάου κατέχει την θέση του Επιμελητή Πλαστικού Χειρουργού, είναι η πρώτη στην Ελλάδα που εφαρμόζει την νέα μέθοδο Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης & Εκτύπωσης (Medical 3D Imaging & Printing).

Ακολουθώντας την πρακτική νοσηλευτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ, στο Θεραπευτήριο Metropolitan έχει αναπτυχθεί ένα in house πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης – Προσομοίωσης & Εκτύπωσης με το τελευταίας γενιάς μηχάνημα VECTRA ΧΤ προσώπου και σώματος της Canfield Imaging Systems USA, 3D λογισμικού και 3D εκτυπωτών, εφαρμόζοντας αυτή την τεχνολογία στην Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική.

Εξατομικευμένη Πλαστική Επανορθωτική & Αισθητική Χειρουργική με χρήση Τρισδιάστατης Ιατρικής Εκτύπωσης

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μια χειρουργική επέμβαση μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπαρασταθεί με ακρίβεια χιλιοστού, πάνω σε ένα ειδικά δημιουργημένο και διαμορφωμένο μοντέλο. Οι γιατροί είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς θα προχωρήσουν πριν καν αγγίξουν τον ασθενή. Έτσι μειώνεται ο χρόνος της επέμβασης, ο ασθενής γλυτώνει ταλαιπωρία και μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών μετά την επέμβαση.

Το σύστημα 3D απεικόνισης-& προσομοίωσης VECTRA XT

3D Μικροχειρουργική Αποκατάσταση Μαστού

Στην Κλινική Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan οι μικροχειρουργικές αποκαταστάσεις μαστού μετά από μαστεκτομή αποτελούν επιλογή.

Η τεχνολογία 3D επιτρέπει την επίτευξη συμμετρίας με τον άλλο μαστό, σε ένα στάδιο. Μέσω της 3D ανασύστασης, της αξονικής θώρακος και της αξονικής κοιλίας της ασθενούς, υπολογίζουμε τον όγκο του υγιούς μαστού, καθώς και τον όγκο που μπορεί να προσφέρει ο κοιλιακός κρημνός. H 3D φωτογραφία και εκτύπωση μας οριοθετούν με ακρίβεια τη θέση, την προβολή και το σχήμα του προς αποκατάσταση μαστού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε το δεύτερο χειρουργικό στάδιο για την επίτευξη συμμετρίας.

3D Αισθητική Χειρουργική Μαστού

Η 3D απεικόνιση έχει εξίσου σημαντική εφαρμογή σε αισθητικά χειρουργεία αύξησης, ανόρθωσης και μείωσης μαστού, δίνοντας στον Πλαστικό Χειρουργό και στην ασθενή εικόνα του δυνητικού χειρουργικού αποτελέσματος.

Αρχικά, γίνεται λήψη μιας τρισδιάστατης φωτογραφίας με το Vectra XT. Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία της εικόνας και δημιουργείται ένα 3D εικονικό μοντέλο που προσομοιάζει το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα και μπορεί να συγκριθεί με την αρχική εικόνα της ασθενούς, με σκοπό την ακριβή διάγνωση, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την λήψη διεγχειρητικών οδηγών, όπως π.χ λαμβάνεται η απόφαση για το καταλληλότερο μέγεθος και σχήμα των ενθεμάτων σιλικόνης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

5c 3D προσομοίωση αυξητικής μαστών

3D Αισθητική Χειρουργική Προσώπου & Σώματος

Η 3D απεικόνιση και προσομοίωση βρίσκει εφαρμογές σε επεμβάσεις Αισθητικής Χειρουργικής, όπως π.χ η ρινοπλαστική, η πωγωνοπλαστική, η λιποαναρρόφηση, η κοιλιοπλαστική και η ανόρθωση βραχιόνων και μηρών.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία με υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατη φωτογράφιση, προσφέρει προσομοιώσεις και απεικονίσεις του αναμενόμενου αισθητικού αποτελέσματος εμπνέοντας εμπιστοσύνη, ενθουσιασμό και συναίνεση. Η γυναίκα ή ο άνδρας που έχει αποφασίσει να κάνει αισθητική επέμβαση μπορεί βλέποντας την εικόνα της/του στην οθόνη να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια στον χειρουργό τις επιθυμίες της/του και να του δείξει επί τόπου τις τροποποιήσεις που η/ο ίδια/ος θα επιθυμούσε να γίνουν. Κατόπιν ο χειρουργός προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις και δουλεύουν μαζί στην τρισδιάστατη απεικόνιση ώστε να καταλήξουν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

3D Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Οι Κλινικές Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου και Πλαστικής Χειρουργικής με τη στήριξη του Θεραπευτηρίου Metropοlitan, προχώρησαν στην εφαρμογή της Ιατρικής Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και της Υπολογιστικά Καθοδηγούμενης Χειρουργικής στις περιπτώσεις αποκατάστασης γνάθου μετά από ογκολογικές εκτομές, συγγενών ή τραυματικών ελλειμμάτων,  διόρθωσης ασυμμετριών και δυσμορφιών των γνάθων (προγναθισμός, υπογναθία, πλαγιογναθισμός).

Τονίζεται ότι πρόκειται για προσομοίωση και όχι για πραγματικό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή την προσομοίωση η/ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς του χειρουργείου και αποτελεί ευθύνη του πλαστικού χειρουργού να μεταφέρει ρεαλιστικές προσδοκίες στον ασθενή.

Άλλες Θεραπείες